Od 2021 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 130 tysięcy PLN wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.