Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności witryn wydawanych przez PCUW w Bolesławcu.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami korzystania z witryn wydawanych przez PCUW w Bolesławcu.

 • Wstęp deklaracji

  Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://pcuw.boleslawiec.pl

  Dane teleadresowe jednostki:

  Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Bolesławcu
  59-700 Bolesławiec
  telefon: 757343470
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

  Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
   


  Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

  Strony podmiotowe PCUW w Bolesławcu posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

   

   

  Data sporządzenia deklaracji

  Deklarację sporządzono dnia 2021-02-01

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Wójcicka
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  Telefon: 75 734 34 71

  Procedura wnioskowo-skargowa

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

  Dostępność architektoniczna

  W trakcie opracowywania