Ważne strony - Odnośniki

Imię Gustawa Morcinka noszą w Polsce szkoły, drużyny harcerskie, rózne inne instytucje. W Skoczowie działa Muzeum im. Gustawa Morcinka. Kiedyś istniała kopalnia im. Gustawa Morcinka. W tym dziale gromadzimy adresy stron internetowych szkół, instytucji i innych organizacji, które uczyniły Gustawa Morcinka swoim patronem.

Na tej stronie znajdują się łącza do podstawowych aktów prawa państwowego określających podstawy działania szkół podstawowych. Aby dotrzeć do treści wybranego aktu normatywnego, należy kliknąć odnośnik poniżej.