Budynek PCUW

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Bolesławcu zostało utworzone z dniem 1 listopada 2020 roku na mocy uchwały Nr XXVI/148/2020 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 24 września 2020 roku jako jednostka organizacyjna Powiatu Bolesławieckiego .

PCUW prowadzi wspólna obsługę jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwanych ’jednostkami Obsługiwanymi’’.

PCUW zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę :

1/ finansową

2/ rachunkowo-księgową 

3/ administracyjno-organizacyjną 

Siedzibą PCUW jest miasto Bolesławiec  ul .Ogrodowa 7 

Zgodnie z Uchwała nr XXVI/149/2020 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 24 września 2020 rok 

Z dniem 1 stycznia 2021 rok zapewnia się obsługę wspólną jednostek obsługiwanych